Print This Post Print This Post چاپ

خدمات عکاسی

Arcoweb-1

آرکو وب این افتخار را دارد تا خدمات عکاسی را به شما عزیزان در استان تهران ارائهنماید

Arcoweb

 

 

 

 

هزینه عکاسی در یک جلسه ۱ ساعته : ۱۸۰۰۰۰ هزار تومان ( صد و هشتاد هزار تومان)

هزینه عکاسی در یک جلسه ۲ ساعته : ۲۵۰۰۰۰ هزار تومان ( دویست و پنجاه هزار تومان)

هزینه عکاسی در یک جلسه ۴ ساعته : ۳۵۰۰۰۰ هزار تومان  ( سیصد و پنجاه هزار تومان)

 

همراه با کلیپ ( ۱۰ دقیقه ای )

هزینه عکاسی در یک جلسه ۱ ساعته + کلی‍پ  : ۲۲۰۰۰۰ هزار تومان ( دویست و بیست هزار تومان)

هزینه عکاسی در یک جلسه ۲ ساعته+ کلیپ : ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان (سیصد هزار تومان)

هزینه عکاسی در یک جلسه ۴ ساعته+کلیپ : ۴۰۰۰۰۰ هزار تومان  ( چهارصد هزارتومان)

 

عکاسی در سازمان ها؛ اداره ها؛ مدرسه ها؛ کودکستان  

جهت تهیه عکس پرسنلی ۳-۴ (۱۲ قطعه عکس)و  یا ۶-۴ ( ۶ قطعه عکس)حداقل تعداد ۲۵ نفز هزینه عکس همراه با روتوش ( ۵ روز کاری برای تحویل عکس های چا‍پ شده) : ۳۲۵۰۰۰ هزار تومان(سیصد و بیست و پنج هزار تومان)

تعداد ۵۰ نفز هزینه عکس همراه با روتوش ( ۵ روز کاری برای تحویل عکس های چا‍پ شده) : ۶۰۰۰۰۰ هزار تومان

(ششصد هزار تومان)

تعداد ۷۵ نفز هزینه عکس همراه با روتوش ( ۵ روز کاری برای تحویل عکس های چا‍پ شده) : ۸۲۵۰۰۰ هزار تومان

(هشتصد و بیست و پنج هزار تومان)

تعداد ۱۰۰ نفز هزینه عکس همراه با روتوش ( ۵ روز کاری برای تحویل عکس های چا‍پ شده) : ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان

(یک میلیون تومان)

تعداد ۱۵۰ نفز هزینه عکس همراه با روتوش ( ۵ روز کاری برای تحویل عکس های چا‍پ شده) : ۱۴۲۵۰۰۰ میلیون تومان

( یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار تومان)

 

 

 

-عکاسی در منزل ( تهران محل های تحت پوشش آرکو جهت خدمات عکاسی در منزل : میرداماد؛ ظفر؛ دولت؛ پارک وی؛ زعفرانیه؛ فرمانیه؛ تجریش؛ سهروردی؛ مطهری؛ ولیعصر؛ بهشتی……) برای سایر محل های لطفا تماس حاصل فرمایید.

تا به حال اتفاق افتاده است که نیاز فوری به عکس پرسنلی یا شخصی  با کیفیت  همراه با چاپ داشته اید اما در ساعاتی قرار دارید که دسترسی به عکاسی در آن ساعت ندارید؟ و یا افرادی را در منزل دارید که به علت کهولت سن قادر به بیرون رفتن از منزل ندارند و یا دوست دارید در منزل خود بدون اینکه از آن خارج شوید عکس از شما گرفته شود؟

پاسخ شما : آرکو وب افتخار دارد تا در منزل شما به عکاسی و چا‍پ عکس در مدت ۳۰ -۴۰ دقیقه  عکس شما را در محل شما به چاپ و تحویل شما دهد.

تهیه عکس ۳-۴ (۱۲ قطعه)  و یا ۴-۶ (۶ قطعه) و یا هزینه عکس همراه با روتوش و چاپ در منزل ۱۲۰۰۰۰ هزار تومان

(صد و بیست هزار تومان)

تهیه عکس ۳-۴ (۲۴ قطعه) و یا ۴-۶ (۱۲ قطعه) هزینه عکس همراه با روتوش و چاپ در منزل ۱۴۰۰۰۰ هزار تومان  (صد و چهل هزار تومان)

تهیه عکس ۳-۴ (۱۲ قطعه) و یا ۴-۶ (۶ قطعه) برای فرد دوم  نصف خواهد بود هزینه عکس همراه با روتوش و چاپ در منزل ۷۰۰۰۰ هزار تومان   ( هفتاد هزار تومان)

تهیه عکس ۳-۴ (۲۴ قطعه) و یا ۴-۶ (۶ قطعه)  برای فرد دوم نصف خواهد بود هزینه عکس همراه با روتوش و چاپ در منزل ۹۰۰۰۰ هزار تومان  ( نود هزار تومان)

تهیه عکس ۳-۴ (۱۲ قطعه) ) و یا ۴-۶ (۶ قطعه) برای فرد سوم و چهارم  نصف خواهد بود هزینه عکس همراه با روتوش و چاپ در منزل ۴۵۰۰۰ هزار تومان   ( چهل و پنج هزار تومان)

تهیه عکس ۳-۴ (۲۴ قطعه) و یا ۴-۶ (۶ قطعه)  برای فرد سوم و چهارم نصف خواهد بود هزینه عکس همراه با روتوش و چاپ در منزل ۶۵۰۰۰ هزار تومان  (شصت و پنج هزار تومان)

 

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید

تماس با ما : ۰۹۱۹۳۰۱۶۱۸۰-۰۹۱۹۳۰۱۶۱۹۰

آرکو وب